Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning.

Valikko

Trafikolycka


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de medborgarfärdigheter som hör till brandbekämpning och räddning.

Beskrivning:

Spejarscouten övar sig i hur man ska handla på en olycksplats.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att planera och förverkliga aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Brand och räddning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gå före olycksövningen igenom i vilken ordning man ska göra vad på en olycksplats. Gör det genom att diskutera eller ännu hellre genom någon aktiv metod, till exempel genom att göra en plansch om den rätta ordningsföljden. Öva sedan det hela i praktiken på den olycksplats som lotsen eller en gästande sakkunnig förberett och där det finns flera patienter i en bil.

Det är också bra om aktiviteten Första hjälpen gjorts före denna. Annars kan aktiviteten bli för svår.

Lägg till tips

Bifoga