Spejarscouten lär sig välja livsmedel så att det bildas så lite avfall som möjligt eller inget alls.

Valikko

Förpackningsavfall


Målsättning:

Spejarscouten lär sig välja livsmedel så att det bildas så lite avfall som möjligt eller inget alls.

Beskrivning:
Patrullen planerar, införskaff“ar ingredienser och tillreder mat på en utfärd eller en middag så att det bildas väldigt litet förpackningsavfall eller inget förpackningsavfall alls.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Etisk mat

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga