Spejarscouten är medveten om hur gynnsam lokalt producerad mat är för miljön.

Valikko

Lokal mat


Målsättning:

Spejarscouten är medveten om hur gynnsam lokalt producerad mat är för miljön.

Beskrivning:

Patrullen går till torget eller närbutiken och tar reda på varifrån produkterna härstammar. Dessutom tillreder patrullen en måltid av närproducerad mat.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Etisk mat

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ni kan ordna en tävling. Dela in er i grupper som har som uppgift att i butiken eller på torget hitta möjligast lokalt producerad mat. Svampar och bär som plockats själv och fisk som fiskats själv är också närmat.

Lägg till tips

Bifoga