Spejarscoutens miljömedvetenhet ökar då han funderar på olika livsstilar.

Valikko

Vi kommer på sätt att öka ekoeffektiviteten i vår egen vardag


Målsättning:

Spejarscoutens miljömedvetenhet ökar då han funderar på olika livsstilar.

Beskrivning:

Patrullen funderar med hjälp av rollfigurer på ekologiskheten i den egna vardagen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konsumentens ansvar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Konsumentverket och Återvinningscentralen har material.

 Ni kan sy fina butikskassar eller fruktpåsar och dela ut dem i en butik. (Försök få folk att komma loss från plastkassekulturen).

Ni kan hitta på och ge immateriella gåvor åt era nära och kära.

Lägg till tips

Bifoga