Spejarscouten lär sig att göra hållbara konsumtionsval

Valikko

Vi spelar ekoeffektbingo


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att göra hållbara konsumtionsval

Beskrivning:

Patrullen spelar ekoeffektbingo och lär sig mer om hållbara konsumtionsval.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd osa kokousta
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konsumentens ansvar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Varje person behöver en bit rutigt papper där de ritar ut ett rutsystem på fyra gånger fyra (4x4) rutor. Be sedan deltagarna skriva in siffrorna 1-16 i rutorna, en siffra i varje ruta. Siffrorna ska inte sättas i ordning, men det kan ändå vara bra att börja med ett och skriva in siffrorna i ordning tills alla är inskrivna. Sedan är det bara att köra igång! Sätt alla svar (se nedan) till exempel på en fläpptavla eller något liknande så att alla kan se dem. Berätta att ett lämpligt svar på alla de frågor du ställer finns på tavlan. Deltagaren ska kryssa för motsvarande siffra på sitt papper. Ställ en fråga från listan och be efter varje fråga om rätt svarsnummer. Först när alla kryssat för rätt svarsnummer kan ni fortsätta bingon med nästa fråga. Den deltagare som först får en lodrät, vågrät eller diagonal rad från hörn till hörn ropar BINGO och vinner. Ofta lönar det sig att fortsätta spelet så länge att så där 3-5 spejarscouter fått bingo. Obs! Bekanta er före bingon med den information som ingår – bingon fungerar bäst som repetition. . På vilka sätt kan du få lyssna på en CD-skiva utan att köpa den? (5. Genom att låna) . Några ekrar lossnade från din cykel när du föll medan du var ute och cyklade. Måste cykeln skrotas eller finns det något ekoeffektivare alternativ? (16. Reparation) . Bibliotek utgör ekoeffektiv kollektiv användning när den är som bäst. Hur många egna böcker motsvarar en biblioteksbok? (9. Ca 60) . Vad är ett ekoeffektivare alternativ till en engångsflaska? (15. En återanvändningsbar) . Ekoeffektivitet = mera välmående med mindre använda... (6. Naturresurser) . Avfall är slöseri med naturresurser och borde inte alls uppstå i en ekoeffektiv värld. Hur många kilogram hushållsavfall producerar 1Vi för tillfället per år och person? (10. Ca 300) . På vilka sätt kan du få se en film hemma utan att köpa den? (13. Genom att hyra) . Vilket fordon är i städernas centrum på resor under sju kilometer snabbare och ekoeffektivare än bil och moped? (3 Cykel) . Vad är ett ekoeffektivare alternativ till en produkt som producerats på andra sidan jordklotet? ( 11. Närproducerad) . Hur många kilogram naturresurser används i vårt land per person varje dag? (7. Ca 240) . Ett viktigt kriterium på ekoeffektivitet. (14 Hållbarhet) . Hur många jordklot skulle behövas för att tillgodogöra människornas behov om alla använde lika mycket naturresurser som 1Vi som bor i industriländerna använder? (2 Ca 4) . MIPS beskriver produktens ekologiska belastning. MIPS blir mindre och produktens ekoeffektivitet växer när antalet gånger produkten används... (8. stiger) . Med en hurdan handduk torkar en ekoeffektiv person sig om händerna i stället för att använda en pappershandduk? (1. En av tyg) . Den största miljöbelastningen från idrottshobbyer uppstår oftast av... (12. Resorna)

Lägg till tips

Bifoga