Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar.

Valikko

Jag förverkligar en given uppgift gällande återvinning åt äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar.

Beskrivning:
Spejarscouten förverkligar ett tillfälligt och lett ansvarsuppdrag utanför gruppen och får feedback på vad de gjort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift:
Lotsen sköter kontakten med äventyrsscoutgruppens ledare och kommer överens om de praktiska arrangemangen. Äventyrsscoutgruppens ledare ger feedback på uppgiften medan lotsen leder uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscoutens uppgift är att enligt färdiga instruktioner till exempel förverkliga ett program med återvinning som tema i äventyrsscoutgruppen. Spejarscouten behöver inte planera programmet. Uppgiften kan vara att leda en lek, en tävling eller en pysseluppgift. Ni kan hålla ett möte med återvinning som tema för äventyrsscouterna där varje spejarscout leder en egen del av mötet, eller ordna en naturstig under en utfärd för äventyrsscouterna. Exempel på program med återvinning som tema:

En sorteringstävling enskilt eller mellan små grupper kan ordnas på kårlokalen eller utomhus. Varje lag ska i tävlingen sortera det givna skräpet så snabbt som möjligt i olika kategorier. Skräpet som ska sorteras kan vara till exempel tepåse, fönsterkuvert, tidning, glasburk med metallock, läskburk, mjölkförpackning, saftförpackning, batteri, mobiltelefonsbatteri, plastmugg, plastpåse, yoghurtburk, dynvar eller handduk, returflaska, metallburk.

Lägg till tips

Bifoga