Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar.

Valikko

Jag förverkligar tillsammans med en kompis en given återvinningsuppgift åt äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar.

Beskrivning:
Spejarscouten förverkligar tillsammans med ett par ett tillfälligt och lett ansvarsuppdrag utanför den egna gruppen och får feedback på vad de gjort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 1
Ledarens uppgift:
Lotsen sköter kontakten med äventyrsscoutgruppens ledare och kommer överens om de praktiska arrangemangen. Äventyrsscoutgruppens ledare ger feedback på uppgiften medan lotsen leder uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscoutparens uppgift är att enligt färdiga instruktioner till exempel förverkliga ett program med återvinning som tema i äventyrsscoutgruppen. Spejarscouterna behöver inte planera programmet. Uppgiften kan exempelvis vara att leda en lek, en tävling eller en pysseluppgift. Ni kan hålla ett möte med återvinning som tema för äventyrsscouterna där varje par leder en egen del av mötet eller ordna en naturstig för äventyrsscouterna under en utfärd. Exempel på program med återvinning som tema:

En sorteringstävling enskilt eller mellan små grupper kan ordnas på kårlokalen eller utomhus. Varje lag ska i tävlingen sortera det givna skräpet så snabbt som möjligt i olika kategorier. Skräpet som ska sorteras kan vara till exempel tepåse, fönsterkuvert, tidning, glasburk med metallock, läskburk, mjölkförpackning, saftförpackning, batteri, mobiltelefonsbatteri, plastmugg, plastpåse, yoghurtburk, dynvar eller handduk, returflaska, metallburk.

Återvinningscentralen har bra material.

Lägg till tips

Bifoga