Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar och planera verksamhet.

Valikko

Jag planerar och förverkligar en uppgift gällande återvinning åt äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar och planera verksamhet.

Beskrivning:

Spejarscouten planerar och förverkligar tillsammans ett tillfälligt och lett ansvarsuppdrag utanför gruppen och får feedback på vad de gjort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Annan plats Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen sköter kontakten med äventyrsscoutgruppens ledare och kommer överens om de praktiska arrangemangen. Äventyrsscoutgruppens ledare ger feedback på uppgiften medan lotsen leder uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ni kan till exempel ordna en bana med återvinning som tema för äventyrsscouterna. Planera olika kontroller för banan och ge ett tema åt varje par. Spejarscoutens uppgift är att planera och förverkliga en lämplig kontrolluppgift för äventyrsscouterna, till exempel en lek, tävling eller pyssel om temat de fått.

Spejarscouterna hämtar hemifrån utfärds-, läger- och annan utrustning som de inte längre använder och stylar dem så att de igen är lämpliga att använda.

Finns det förbättringsmån för sorteringen på kårlokalen, stugan eller lägerplatsen? Fundera tillsammans med spejarscoutpatrullen på punkter som kan förbättras och förverkliga förbättringarna tillsammans med äventyrsscouterna.

Finns det gamla saker på kårlokalen som kunde få en ny användning, till exempel gamla kärl som inte längre används för matlagning men som kunde behövas som rekvisita för ett skådespel eller kunde platsa i pysselskåpet? Hur är det med utfärds- och lägerutrustningen och inredningen på kårlokalen? Förverkliga ett städ- och återvinningsmöte med äventyrsscouterna.

Spejarscouterna hämtar försäljningsbara prylar hemifrån till lopptorget och ber äventyrsscouterna göra det samma. Spejar- och äventyrsscouterna för tillsammans sakerna till det lopptorg de valt och bekantar sig med lopptorgets verksamhet. Alternativt ordnar de ett eget lopptorg på kårlokalen och spejar- och äventyrsscouterna byter med varandra sådant som blivit onödigt eller för litet.

Lägg till tips

Bifoga