Spejarscouten funderar på hur han rör sig och på vilka möjligheter det finns att ändra det till ett för miljön mer gynnsamt sätt.

Valikko

Jag funderar på hur mina transportvanor inverkar på miljön


Målsättning:

Spejarscouten funderar på hur han rör sig och på vilka möjligheter det finns att ändra det till ett för miljön mer gynnsamt sätt.

Beskrivning:

Spejarscouterna för bok i en vecka över sina resor. De antecknar varför de åkt, hur länge det tog och vilket fordon som användes. Efteråt funderar patrullen tillsammans på dagböckerna och behovet att röra på sig.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Du kan gå igenom följande frågor med patrullen: Hade det varit möjligt att röra sig mindre utan att minska på livskvaliteten? Hade det varit möjligt att göra resorna på ett sätt som producerat mindre växthusgaser? Vilka faktorer påverkar valet av fortskaffningsmedel (långt avstånd, glest utbyggd infrastruktur, brådska, lättja och så vidare)? På vilka sätt kunde man på individ- och samhällsnivå påverka att det skulle vara lättare att välja ett mer miljövänligt alternativ? Hur fungerar kollektivtrafiken på hemorten?

Ni kan tävla om vem som lyckas ersätta den största delen av vad de rör sig med bil (till exempel med föräldrarna) med kollektiva transporter eller till exempel cykling.

Lägg till tips

Bifoga