Spejarscouten lär sig om miljövänliga handlingssätt som fungerar i vardagen för hushåll

Valikko

Vi bekantar oss med naturvänliga val i vardagen


Målsättning:

Spejarscouten lär sig om miljövänliga handlingssätt som fungerar i vardagen för hushåll

Beskrivning:

Patrullen bygger en modell eller ritar en skiss över ett hushåll som i sina dagliga val tar i beaktande motverkande av klimatförändringen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga