Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur genom att uppleva den och sköta ett eget ansvarsuppdrag.

Valikko

Vi deltar i en gemensam fest för hela åldersgruppen och ansvarar för ett delområde


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur genom att uppleva den och sköta ett eget ansvarsuppdrag.

Beskrivning:

Patrullen eller en mindre grupp förbereder något delområde inför en gemensam fest för hela åldersgruppen. Delområdet patrullen ansvarar för kan vara exempelvis musiken, matkulturen, traditionella lekar, festdekorationerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Festen för hela åldersgruppen är en finländsk högtid som firas under perioden. Deltagarna bekantar sig under festen med de seder och bruk som hör till festen. Festen kan antingen vara en egen fest för alla spejarscouter, en traditionell kårfest, till exempel självständighetsdagsfesten, eller en traditionell finländsk fest så som skördefest eller valborgsmässoafton eller första maj-fest.

Lägg till tips

Bifoga