Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur genom att uppleva den och sköta ett eget ansvarsuppdrag.

Valikko

Vi deltar i en gemensam fest för hela åldersgruppen och jag ansvarar tillsammans med en kompis för ett delområde


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur genom att uppleva den och sköta ett eget ansvarsuppdrag.

Beskrivning:

Patrullen deltar i planeringen av en fest för hela åldersgruppen och delar vid behov ut ansvaret for lämpliga delområden åt andra. Dessutom tar spejarscouten tillsammans med sitt par reda på om traditioner som hör till festen och varifrån de kommer och berättar om detta under festen.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga