Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur genom att uppleva den och sköta ett eget ansvarsuppdrag.

Valikko

Vi deltar i en gemensam fest för hela åldersgruppen och jag ansvarar tillsammans med en kompis för ett delområde


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med sin egen kultur genom att uppleva den och sköta ett eget ansvarsuppdrag.

Beskrivning:

Spejarscouten förbereder tillsammans med ett par något delområde inför en gemensam fest för hela aldersgruppen. Delområdet patrullen ansvarar för kan vara exempelvis musiken, matkulturen, traditionella lekar, festdekorationerna.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Festen för hela åldersgruppen är en finländsk högtid som firas under perioden. Deltagarna bekantar sig under festen med de seder och bruk som hör till festen. Festen kan antingen vara en egen fest för alla spejarscouter, en traditionell kårfest, till exempel självständighetsdagsfesten, eller en traditionell finländsk fest så som skördefest eller valborgsmässoafton eller första maj-fest.

Lägg till tips

Bifoga