Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen religion och kultur.

Valikko

Jag bekantar mig med en anställd i den lokala församlingen


Målsättning:

Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen religion och kultur.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med den närliggande församlingens präst, ungdomsarbetare, kantor eller med någon annan som arbetar i församlingen. Personen i fråga berättar om sitt arbete i församlingen. Besöket kan vara ömsesidigt så att patrullen berättar om vad spejarscouterna gör inom scoutingen och vilken fyr de jobbar med just nu.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att vara i kontakt med församlingen eller ge råd åt patrulledaren om vem det lönar sig att kontakta.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En aktiv kyrka

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det går att bekanta sig med församlingens verksamhet på förhand via internet och församlingens webbsidor. Prästen eller gästen kan bjudas in till kårlokalen för att berätta om sitt jobb eller så besöker patrullen församlingen.

Lägg till tips

Bifoga