Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen religion och kultur.

Valikko

Vi besöker en kyrka


Målsättning:

Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen religion och kultur.

Beskrivning:

Patrullen besöker en kyrka och bekantar sig där med religiös konst, både målningar och skulpturer. Dessutom besöker patrullen sakristian, källaren eller klocktornet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats paikka.
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att besöket diskuteras efteråt. Han hjälper med att ta kontakt med vaktmästaren som visar kyrkan.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En aktiv kyrka

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utred om det finns möjlighet att prova på att spela på orgeln eller höra någon spela på den. På aktivitetens första nivå är idén uttryckligen att bekanta sig med kyrkan som byggnad.

Lägg till tips

Bifoga