Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen religion och kultur.

Valikko

Vi deltar i en gudstjänst


Målsättning:

Spejarscouten fördjupar sin kunskap om sin egen religion och kultur.

Beskrivning:

Patrullen deltar i en gudstjänst och diskuterar erfarenheten efteråt. Patrullen kan också hjälpa med att bära upp kollekt, med kransnedläggning, utdelning av psalmböcker eller textläsning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd kokous
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen kommer vid behov överens om en träff med någon som jobbar i kyrkan och ser till att upplevelsen diskuteras efteråt. Kolla också med patrullen vilken deras hemreligion är.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En aktiv kyrka

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

För den här aktiviteten kan ni utnyttja kårens traditionella evenemang och fester.

Lägg till tips

Bifoga