Spejarscouten bekantar sig med kulturutbudet på sin hemort och förstår vad ett kulturevenemang är.

Valikko

Vi bekantar oss med kulturutbudet på hemorten


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med kulturutbudet på sin hemort och förstår vad ett kulturevenemang är.

Beskrivning:

Patrullen söker i lokaltidningar information om hurdant kulturutbudet på orten är till exempel under följande vecka och gör en reklam, affisch eller ett kollage om evenemangen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygdens kultur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen kan söka efter exempelvis följande områden: museer, konserter, utställningar, pjäser, sportevenemang.

Lägg till tips

Bifoga