Spejarscouten bekantar sig med kulturutbudet på sin hemort och förstår vad ett kulturevenemang är.

Valikko

Vi bekantar oss med kulturutbudet på hemtrakten och deltar i ett kulturellt evenemang


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med kulturutbudet på sin hemort och förstår vad ett kulturevenemang är.

Beskrivning:

Patrullen söker i lokaltidningar reda på information om hurdant kulturutbudet på orten är till exempel under följande vecka och väljer det intressantaste av dessa och besöker det.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hembygdens kultur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen kan söka efter exempelvis följande områden: muséer, konserter, utställningar, pjäser, sportevenemang.

Lägg till tips

Bifoga