Spejarscouten utvidgar sin scoutkunskap

Valikko

Jag kan använda Finlands, Ålands och kårens flagga och känner till världsförbundens flaggor


Målsättning:

Spejarscouten utvidgar sin scoutkunskap

Beskrivning:

Spejarscouten repeterar flagghissningsbeteende och lär sig vilka skillnader det finns mellan användning av Finlands flagga och kårens fana. Spejarscouten känner igen WAGGGSs och WOSMs flaggor och vet vad flaggorna symboliserar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus
Längd kokous
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hissa flaggan

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Hissningsordning, flaggordning, flaggsången. Inrikesministeriets webbsida innehåller mera information (http://www.intermin.fi/svenska/flagga)

Lägg till tips

Bifoga