Spejarscouten bekantar sig med närområdet.

Valikko

Jag deltar i en stadsmanöver eller en fotoorientering


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med närområdet.

Beskrivning:

Patrullen deltar på sin hemort i en stadsmanöver eller fotoorientering och bekantar sig längs med rutten på någon kontroll noggrannare med någon av ortens mest betydelsefulla platser till exempel med hjälp av en sakkännare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen förverkligar det hela om ingen spejarscoutpatrull samtidigt utför aktiviteten på nivå tre eller fyra.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsorientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga