Patrullen bekantar sig med kulturen i Finland så bra att han också kan berätta om den för andra.

Valikko

Vi presenterar Finland


Målsättning:

Patrullen bekantar sig med kulturen i Finland så bra att han också kan berätta om den för andra.

Beskrivning:

Patrullen gör en presentation om Finland till exempel för sin vänpatrull utomlands. Det lönar sig att ta med foton, filma eller använda annat digitalt material i presentationen. Presentationen kan också koncentrera sig på något delområde, till exempel scouting i Finland, allemansrätten, naturen eller musiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus Annan plats
Längd monta kokousta
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov till exempel med att hitta platser att presentera och med att skaffa utrustning.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga