Valikko

Vi presenterar vår kår


Beskrivning:

Patrullen gör en presentation till exempel för scoutwiki,
lokaltidningen, vänpatrullen på en annan ort eller utomlands.
Presentationen kan vara i form av text, foton eller film. Presentationen
kan också gälla kårens historia eller något annat tema och den kan
göras genom att intervjua gamla kårmedlemmar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Annan plats
Längd kokous
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov spejarscouterna att hitta människor som känner till kårens historia eller material om historian.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga