Spejarscouten känner till sin egen patrulls kultur så bra att han också kan berätta om den för andra.

Valikko

Vi presenterar vår patrull


Målsättning:

Spejarscouten känner till sin egen patrulls kultur så bra att han också kan berätta om den för andra.

Beskrivning:

Patrullen gör en presentation till exempel till kårtidningen, på webbplatsen, åt vänpatrullen i Finland eller utomlands. Presentationen kan också vara en film om patrullen eller av patrullmedlemmar som intervjuar varandra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga