Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Valikko

Väjningsregler


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Beskrivning:

Spejarscouten behärskar sjövägsreglerna.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga