Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Valikko

Distans-tid-fart


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Beskrivning:

Spejarscouten känner till hur distans-tid-fart beräknas och kan utföra räkningarna i praktiken.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Pappersjobb och segling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga