Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Valikko

Kvällsseglats


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Beskrivning:

Spejarscouten deltar i en kvällsseglats.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen fungerar som skeppare ombord.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Pappersjobb och segling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga