Spejarscouterna övernattar i stockvindskydd, stockkåta, husvagn eller fjällstuga och lär sig att använda sådana utrymmen.

Valikko

Vi övernattar i ett stockvindskydd


Målsättning:

Spejarscouterna övernattar i stockvindskydd, stockkåta, husvagn eller fjällstuga och lär sig att använda sådana utrymmen.

Beskrivning:

Spejarscouterna övernattar i stockvindskydd, stockkåta, husvagn eller fjällstuga. Spejarscouten lär sig att hålla allmänna utfärdsplatser i gott skick och att lämna dem renare än de var. Scouten förstår att sådana övernattningsställen kan läggas ned om användarna inte städar efter sig.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Bivackering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I nästan varje nationalpark eller vandringsområde finns ett stockvindskydd, en stockkåta eller en fjällstuga, som man kan övernatta i.

Lägg till tips

Bifoga