Spejarscouten vet hur man kan utnyttja tände som hittats i naturen och hur man bränner en brasa ekonomiskt med så lite ved som möjligt.

Valikko

Jag gör upp en "gerillaeld" tillsammans med en kompis


Målsättning:

Spejarscouten vet hur man kan utnyttja tände som hittats i naturen och hur man bränner en brasa ekonomiskt med så lite ved som möjligt.

Beskrivning:

Spejarscouten väljer tillsammans med sitt par en ändamålsenlig plats och ett säkert underlag för brasan. Varje par gör upp en eld som brukar så lite ved som möjligt. Alla lär sig att släcka elden utan vatten och att täcka spåren. Sträva efter att hitta ved och tände i naturen.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerelden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Försök er på att använda en törstubbe. Detta lämpar sig speciellt bra för avsnittet Övningsvandringen. Spejarscouten kan gärna gå igenom de regler och instruktioner som har att göra med temat, skogsbrandvarning och nödvändiga lov.

Lägg till tips

Bifoga