Spejarscouten kan göra upp en eld även under krävande omständigheter.

Valikko

Vi gör upp eld med färsk och fuktig ved


Målsättning:

Spejarscouten kan göra upp en eld även under krävande omständigheter.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig hur man kan göra upp eld även om veden är färsk eller fuktig.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerelden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga