Spejarscouterna kan tända en brasa under goda förhållanden, släcka den rätt och agera i olika nödsituationer. Spejarscouten känner också till vilka regler och föreskrifter som ska följas då man handskas med eld.

Valikko

Vi gör upp och släcker en eld


Målsättning:

Spejarscouterna kan tända en brasa under goda förhållanden, släcka den rätt och agera i olika nödsituationer. Spejarscouten känner också till vilka regler och föreskrifter som ska följas då man handskas med eld.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med olika slag av tände, som eldstickor, björk och näver samt bygger upp en brasa av torrt trä i en liten grupp. Ledaren hjälper vid behov. Dessutom lär sig scouten att släcka brasan rätt och vad man ska göra ifall någons kläder fattar eld eller elden sprider sig till skogsväxtligheten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerelden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Idealet är att varje spejarscout får tända en egen eld. På den första nivån bör förhållandena vara enkla. Det lönar sig att använda tid till att samla tände som brinner väl. Gör mycket tände, mer än ni behöver. Ha släckningsredskap nära till hands. Tänd elden i rätt ordning. Stek till exempel korv eller marshmallows över elden. Släck elden noggrant med vatten.

Lägg till tips

Bifoga