Spejarscouterna kan göra upp olika eldar för olika situationer och vet hur olika träslag brinner.

Valikko

Vi prövar på olika eldar


Målsättning:

Spejarscouterna kan göra upp olika eldar för olika situationer och vet hur olika träslag brinner.

Beskrivning:

Spejarscouten prövar tillsammans med resten av patrullen på att göra olika eldar för olika ändamål till exempel för att torka kläder, laga mat och koka vatten. Patrullen bekantar sig också med de vanligaste trädslagen i Finland och deras egenskaper som ved.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att patrullen har olika träslag till sitt förfogande.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerelden

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bekanta dig med olika slag av eldar och träslag i förväg.

Lägg till tips

Bifoga