Spejarscouten lär sig att använda grundkartan.

Valikko

Jag använder grundkartan


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att använda grundkartan.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen

  1. repeterar karttecken genom en lek
  2. repeterar hur man ställer kartan enligt kompass
  3. orienterar under ledarens ledning och repeterar följande: höjdkurvor och ytformer, lokalisering av egen plats, val av rutt, beteende på kontroll, hur man rör sig i terräng, användning av tumme.
  4. repeterar kartskalor
  5. bekantar sig med den magnetiska deklinationen

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Kårlokalen Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering 1

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

- repeterar karttecken genom en lek - repeterar hur man ställer kartan enligt kompass - orienterar under ledarens ledning och repeterar följande: repeterar kartskalor, bekantar sig med den magnetiska deklinationen.

Lägg till tips

Bifoga