Spejarscouten lär sig att orientera med orienteringskarta.

Valikko

Jag använder orienteringskarta under övervakning


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att orientera med orienteringskarta.

Beskrivning:

Spejarpatrullen

  1. repeterar orienteringskartans karttecken genom en lek
  2. repeterar hur man ställer orienteringskartan enligt kompass
  3. orienterar med orienteringskarta under ledarens övervakning och repeterar följande: höjdkurvor och ytformer, lokalisering av egen plats, val av rutt, beteende på kontroll, hur man rör sig i terräng, användning av tumme.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Kårlokalen Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering 1

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

- repeterar orienteringskartans karttecken genom en lek - repeterar hur man ställer orienteringskartan enligt kompass - orienterar med orienteringskarta under ledarens övervakning

Lägg till tips

Bifoga