Spejarscouten får erfarenhet av att orientera på natten.

Valikko

Nattorientering tillsammans med kompis


Målsättning:

Spejarscouten får erfarenhet av att orientera på natten.

Beskrivning:

Spejarscouten orienterar en lätt bana på minst 2 km på natten tillsammans med en kompis.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Orientering 2

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Denna aktivitet arrangeras kanske bäst i samband med en utfärd. Paren bör få instruktioner med hjälp av vilka de garanterat hittar målet eller starten Det är bra om varje par har en mobiltelefon med sig.

Lägg till tips

Bifoga