Spejarscouten lär sig att laga enkel mat.

Valikko

Jag tillreder utfärdsmat på stormkök


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att laga enkel mat.

Beskrivning:

Spejarscouten lagar mat på stormkök, kårlokalens matlagningsredskap eller kårens lägerköksredskap, exempelvis gaskök. Spejarscouten deltar också i planerandet av utfärdsmaten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Kårlokalen Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärdsmat

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Om spejarscouten inte har tidigare erfarenhet av att använda stormkök eller annan utrustning, ska han handledas i det. Be erfarna spejarscouter hjälpa de mindre erfarna Det är viktigt att var och en får pröva på att laga mat. De första gångerna lönar det sig att laga enkel mat, som korvrisotto eller dylikt.

Lägg till tips

Bifoga