Spejarscouten lär sig att ge och ta emot respons. Spejarscouterna lär sig att observera vad andra gör och att ge dem respons.

Valikko

Förhållande till andra: god respons


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att ge och ta emot respons. Spejarscouterna lär sig att observera vad andra gör och att ge dem respons.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att ge respons.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med lotsen. Det är bra att på förhand fundera tillsammans med lotsen på vilket sätt man gör aktiviteten med patrullen. Patrulledaren tar reda på hurudan god respons är och hur man ger sådan samt skaffar eventuellt material för aktiviteten.   Lotsens uppgift: Lotsen diskuterar med patrulledaren innan aktiviteten om respons och att ge respons. Lotsen hjälper fundera vilket är det lämpligaste sättet för patrullen att göra aktiviteten på. Vid behov deltar lotsen i aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouten lär sig att vara tyst i en situation hen vanligtvis skulle prata i. Fundera också på att tiga i situationer då t.ex. någon blir mobbad. Är tystnad underförstått samtycke? Tystnad kan också vara respons. Hurudan är tyst respons? 

Varje patrullmedlem får en engångstallrik som hen skriver sitt eget namn på. Tallrikarna cirkuleras sedan bland gruppmedlemmarna. Varje person skriver minst en positiv sak på varje tallrik. Då en tallrik har varit hos alla gruppmedlemmar returneras den till sin ägare. Slutligen läser alla upp de positiva sakerna tillsammans.   På andra sidan av tallriken skriver patrullmedlemmarna saker som ännu kunde utvecklas. Det är skäl att gå igenom utvecklingsmålen tillsammans med spejarscouterna så att inget grämer scouterna i efterhand och att alla förstår vad utvecklingsmålen betyder i praktiken.  Responstallriken går att göra i samband med ledarskaps- eller ansvarsuppgiften så att varje spejarscout får skriftlig respons för sin uppgift.  

Patrullen gör en egen responslåda. För att göra en sådan behövs en pafflåda och pynt. Patrullen kan också göra lådan av trä. Efter varje möte, alternativt varje kväll under en utfärd, skriver varje patrullmedlem en positiv sak om gruppen eller ett utvecklingsmål för nästa möte eller följande dag under en utfärd. Gå igenom responsen under ledning av patrulledaren. Vid behov kan lotsen också hjälpa till att gå igenom responsen.

Patrullen funderar tillsammans på hurudan god respons är. Vad består god respons av? I hurudana situationer och hur borde man ge respons? Det går bra att kombinera uppgiften att ge respons med ledarskaps- eller ansvarsuppgiften.  

Lägg till tips

Bifoga