Spejarscouten lär sig att ge och ta emot respons. Spejarscouterna lär sig att observera vad andra gör och att ge dem respons.

Valikko

Förhållande till andra: god respons


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att ge och ta emot respons. Spejarscouterna lär sig att observera vad andra gör och att ge dem respons.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att ge respons.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med lotsen. Det är bra att på förhand fundera tillsammans med lotsen på vilket sätt man gör aktiviteten med patrullen. Patrulledaren tar reda på hurudan god respons är och hur man ger sådan samt skaffar eventuellt material för aktiviteten.   Lotsens uppgift: Lotsen diskuterar med patrulledaren innan aktiviteten om respons och att ge respons. Lotsen hjälper fundera vilket är det lämpligaste sättet för patrullen att göra aktiviteten på. Vid behov deltar lotsen i aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga