Spejarscouten bekantar sig med sisuscouting. Spejarscouten förstår olikheter och att scouting finns till för alla.

Valikko

Förhållande till andra: Jag och en sisuscout


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med sisuscouting. Spejarscouten förstår olikheter och att scouting finns till för alla.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med sisuscouternas värld.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Moninaisuus Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren är vid behov i kontakt med sisuledare i den egna kåren. Om det i scoutkåren inte finns sisuverksamhet tar patrulledaren reda på information om sisuverksamhet. Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med den egna lotsen och sisuledaren vid behov.  Lotsens uppgift: Lotsen är vid behov i kontakt med sisuledaren i den egna kåren och hjälper till under aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen genomför sitt möte så att varje spejarscout ”saknar” ett sinne. En medlem kan t.ex. vara blind, en annan stum och den tredje döv. Om det inte finns tillräckligt med sinnen i relation till antalet patrullmedlemmar kan en patrullmedlem ”mista” händer genom att de binds bakom ryggen på hen. Patrullmedlemmarna borde kunna hjälpa varandra i utmaningar de möter under mötet. T.ex. borde patrullmedlemmarna kunna förklara alla anvisningar för den döva så att hen kan delta. Patrullen kan t.ex. pröva att göra första hjälpen aktiviteter. Om det har hänt en olycka, kan t.ex. en blind stöda ett benbrott och kan en döv ringa 112? Funderar i slutet av aktiviteten vad som var svårt. Överraskade något patrullmedlemmarna?  

Patrullen bekantar sig med sisuscouting genom t.ex. genom att besöka sisuscouternas möte. Om det i den egna kåren inte finns sisuscouter kan patrullen besöka en sisuscoutpatrull i grannkåren.  

Om det i den egna kåren eller i grannkåren inte finns sisuscouting kan spejarscouterna bekanta sig med det via webben eller genom att göra ett besök till ett stödboende och bekanta sig med verksamheten i en stödförening för personer med funktionsnedsättning.

Spejarscouterna prövar på olika grenar av parasport, t.ex. rullstol, sittande volleyboll eller handboll för blinda. Hur var det att delta i de här grenarna? Patrullen funderar vilka idrottsgrenar de påminner om. Patrullen kan också ordna en paraolympiad för personer med funktionsnedsättning.  

Lägg till tips

Bifoga