Spejarscouten bekantar sig med sisuscouting. Spejarscouten förstår olikheter och att scouting finns till för alla.

Valikko

Förhållande till andra: Jag och en sisuscout


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med sisuscouting. Spejarscouten förstår olikheter och att scouting finns till för alla.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med sisuscouternas värld.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Moninaisuus Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren är vid behov i kontakt med sisuledare i den egna kåren. Om det i scoutkåren inte finns sisuverksamhet tar patrulledaren reda på information om sisuverksamhet. Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med den egna lotsen och sisuledaren vid behov.  Lotsens uppgift: Lotsen är vid behov i kontakt med sisuledaren i den egna kåren och hjälper till under aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga