Spejarscouten fördjupar sin kunskap om scoutingens internationalitet och lär sig att förstå olika kulturer.

Valikko

Förhållande till andra: Jag och internationalitet


Målsättning:

Spejarscouten fördjupar sin kunskap om scoutingens internationalitet och lär sig att förstå olika kulturer.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med internationell scoutverksamhet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar med hjälp av lotsen aktiviteten och reserverar den utrustning som behövs. Patrulledaren tar reda på hurudana internationella evenemang som finns inom scoutingen.   Lotsens uppgift: Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten samt att skaffa den utrustning som behövs.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga