Spejarscouten fördjupar sin kunskap om scoutingens internationalitet och lär sig att förstå olika kulturer.

Valikko

Förhållande till andra: Jag och internationalitet


Målsättning:

Spejarscouten fördjupar sin kunskap om scoutingens internationalitet och lär sig att förstå olika kulturer.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med internationell scoutverksamhet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar med hjälp av lotsen aktiviteten och reserverar den utrustning som behövs. Patrulledaren tar reda på hurudana internationella evenemang som finns inom scoutingen.   Lotsens uppgift: Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten samt att skaffa den utrustning som behövs.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Att brevväxla med en scoutgrupp i ett annat land är ett lätt och personligt sätt att bekanta sig med en främmande kultur och med scoutingen i ett annat land. Brevvänner kan man hitta t.ex. genom projektet Woomal. Dessutom får Finlands Scouter med jämna mellanrum förfrågningar om möjligheten att hitta en finländsk brevvän. Med en brevvän kan man växla bilder om scoutverksamheten och sitt hemland i allmänhet. Både foton och ritade bilder är kul. I dem kan man berätta om scoutverksamheten, traditioner, naturen och aktuella saker i det egna landet. Patrullen kan skriva korta presentationer om patrullmedlemmarna. Nedan ett exempel på ett första brev.   Hej,   Vi är en grupp n-åriga scouter från Finland. Vår grupp består av (här fyller ni i era namn). Vill ni bli våra brevvänner?   Vi skulle gärna lära oss mer om scouting i ert land och lära oss några ord på ert språk. I scouterna i Finland gör vi många utfärder och lär oss användbara färdigheter. Vår favoritaktivitet är (fyll i här). Vi skickar några teckningar och bilder av finsk scouting. Vad äter man i ert land? Här äter vi mycket potatis och fisk- och kötträtter. Dessutom är maträtter från andra kulturer också populära. Våra favoriträtter är (fyll i här).   Vi kan brevväxla antingen per e-post eller per snigelpost. Om ni vill kan ni skicka mejl och post till adresserna:  (fyll i mejladress och postadress)  Scouthälsningar,   (här skriver ni under) 

Patrullen diskuterar tillsammans: Var är patrullmedlemmarna födda? I Finland eller utomlands? Är de födda i ett sjukhus eller någon annanstans? Är någon född innan beräknad födsel? Hur mycket vägde patrullmedlemmarna vid födseln?  Patrulledaren berättar om hur barn som föds på olika ställen på jorden föds i väldigt olika förhållanden. I vissa land finns väldigt få sjukhus och inga möjligheter att föda prematurbarn. Barn och mammorna dör ofta.   Patrullen funderar: Hur skulle det ha gått om patrullens medlemmar hade fötts någon annanstans i världen? Skulle det ha påverkat på något sätt? Skulle patrullens medlemmar varit annorlunda, om de fötts i något annat land? 

Patrullen deltar i Veckan mot rasism eller i internationella fredsdagen. Veckan mot rasism ordnas årligen i mars kring FN:s dag mot rasism som är 21.3. Det är Finlands Röda Kors som ansvarar för Veckan mot rasism. Den internationella fredsdagen (Peace one day) infaller på hösten, den 21 september. Dagen är sedan 2001 en av FN godkänt internationell årsdag, men har sina rötter i 1980-talet.  Scouterna har antagit FN:s internationella fredsdag som scouternas fredsdag. Till scoutingen har ända från början hört fred och fredsfostran. Enligt scoutingens grundare, Robert Baden-Powell, ska man inom scoutrörelsen sträva till ett världsomfattande broderskap.   Fred är inte endast att det inte finns krig. Fred är också sinnesro och arbetsro. Fred är att leva fredligt tillsammans med sig själv och andra, avvärja fördomar och främja jämlikhet och rättvisa. Under den internationella fredsdagen kan patrullen göra goda gärningar eller aktiviteter som anknyter till fred. Patrullen kan göra en utfärd vars tema är fred eller göra ett diplom åt en sådan person som ni tycker har verkat för fred.    Patrullen diskuterar om varför människor startar krig. På vilket sätt bromsar krig och konflikter utveckling? Kan man tvinga ett land att bli demokratiskt med hjälp av krig? Kan man med hjälp av demokrati förhindra krig och konflikter? Vill människan av sin natur kriga? 

Patrullen ber sina vänner i andra länder skicka recept på traditionella rätter i sitt hemland. Patrullen tillreder sedan maträtterna eller planerar menyn för en utfärd så att den består av internationella smaker. Kom ihåg reciprocitet/ömsesidighet och bjud finländska recept år era vänner!  

Lägg till tips

Bifoga