Spejarscouten lär sig att leva in sig i en annan persons situation.

Valikko

Förhållande till andra: Med andra


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att leva in sig i en annan persons situation.

Beskrivning:

Spejarscouten vidgar sina vyer genom att ta andras åsikter och behov i beaktande.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med lotsen och skaffar vid behov det material som behövs.   Lotsens uppgift: Lotsen ser till att alla känner sig trygga under aktiviteten. Lotsen diskuterar med patrulledaren om aktiviteten och om det är en lämplig aktivitet för patrulledaren att leda. Det är bra om lotsen är närvarande under aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga