Spejarscouten lär sig att leva in sig i en annan persons situation.

Valikko

Förhållande till andra: Med andra


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att leva in sig i en annan persons situation.

Beskrivning:

Spejarscouten vidgar sina vyer genom att ta andras åsikter och behov i beaktande.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med lotsen och skaffar vid behov det material som behövs.   Lotsens uppgift: Lotsen ser till att alla känner sig trygga under aktiviteten. Lotsen diskuterar med patrulledaren om aktiviteten och om det är en lämplig aktivitet för patrulledaren att leda. Det är bra om lotsen är närvarande under aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen ogiltigförklarar myter om hur en familj fungerar. Patrullen ordnar en debatt, där hälften av patrullen spelar föräldrar och andra hälften barnen i familjen.   Exempel att använda inför diskussion: Varför har vissa familjer hemkomsttider? Veckopeng? Varför har alla inte veckopeng? Vart får man gå och med vem? Varför tycker föräldrarna inte nödvändigtvis om alla kompisar? Vad beror det på att en del vänner kan ha s.k. dåligt rykte ur föräldrarnas synvinkel? Varför får man inte spela så mycket som man vill? Varför måste man göra läxor? Varför ska man följa åldersgränserna på t.ex. filmer? Varför måste man gå på sina hobbyer t.ex. på pianolektion? 

Patrullen utmanar en lokal idrottsförening eller en grupp i en förening till en fotbollsmatch eller att delta i en gemensam utfärd. Om scoutkåren har en bakgrundsorganisation, som t.ex. församlingen eller ett gille, kan patrullen också utmana dem.  

Vad behövs för att en grupp kan agera tillsammans? Patrullen ordnar en tävling i stil med Kockarnas kamp, där varje lag får en viss summa pengar (t.ex. 10€) att handla ingredienser för. Av ingredienserna ska laget sedan tillreda en god måltid. Det finns en tidsbegränsning för att göra inköp och sedan att tillreda maten. Varje lag presenterar sin färdiga måltid. Patrullen diskuterar samtidigt om tillverkningsprocessen. Var det enkelt att tillreda maten? Gjorde patrullen beslut om vilken rätt de skulle tillreda tillsammans? Tog någon i lagen rollen som ledare? Fick alla uttrycka sin åsikt? 

Patrullen gör upp spelregler för sällskapande. Patrullen skriver ned på en bit kartong vilka alla regler som borde finnas då man sällskapar. Patrulledaren får gärna väcka diskussion, t.ex. med hjälp av följande frågor: Varför ska det finnas regler för sällskapande? Måste man i alla förhållanden göra upp skriftliga regler? Patrullen kan också spela upp små scener från ett förhållande och fortsätta att skapa regler på basen av situationerna. En teaterscen kan t.ex. handla om hur man på olika sätt kan visa närhet. Spejarscouterna byter roller mellan de olika exemplen.  

Lägg till tips

Bifoga