Spejarscouten kan ta skydd av skogar i beaktande genom sitt eget agerande. Spejarscouten upplever beskyddet som en positiv sak.

Valikko

Förhållande till omgivningen: Jag och skogen


Målsättning:

Spejarscouten kan ta skydd av skogar i beaktande genom sitt eget agerande. Spejarscouten upplever beskyddet som en positiv sak.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig nytt om de växter och djur som lever i den finländska naturen

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på behövlig information för aktiviteten och planerar den tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till att hitta sakkunniga.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga