Spejarscouten kan ta skydd av skogar i beaktande genom sitt eget agerande. Spejarscouten upplever beskyddet som en positiv sak.

Valikko

Förhållande till omgivningen: Jag och skogen


Målsättning:

Spejarscouten kan ta skydd av skogar i beaktande genom sitt eget agerande. Spejarscouten upplever beskyddet som en positiv sak.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig nytt om de växter och djur som lever i den finländska naturen

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på behövlig information för aktiviteten och planerar den tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till att hitta sakkunniga.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vad kunde utrotningshotade djur ha att säga och vilka råd skulle de ge åt människor om de kunde kommunicera? Patrullen söker efter information om orsakerna till att olika arter är utrotningshotade, t.ex. på WWF:s webbsidor. Patrullen gör serier på några rutor om de olika arternas liv och lägger sedan det färdiga verket fram på ett lämpligt ställe. Patrullen kan beställa eller printa WWF:s planscher Våra utrotningshotade grannar. Patrullen bekantar sig med dessa fyra arters liv och hot. Patrullen kan också rita en pratbubbla åt varje djur och lägga fram dem tillsammans med planschen. Alternativt kan patrullen skriva ett brev ur ett utrotningshotat djurs synvinkel riktat åt en människa.  

Patrullen söker efter texter på webben som tar ställning för eller emot vargen. Patrullen granskar hurudana argument det finns för att bevara eller utplåna vargen. På basen av texterna skapar patrullen en åsiktskarta där de olika åsikterna presenteras. De åsikter som förekommer oftare skriver patrullen med större font och de som förekommer mer sällan med mindre. Åsikter för kan skrivas på ena sidan av pappret och åsikter emot på andra sidan. Patrullen gör också ett infokort om vargen som djurart.  

Patrullen tar reda på t.ex. hur mycket urskog eller lundar det finns i Finland. Patrullen gör en teckning över den skog de valt och listar också information vid ritningen. 

Patrullen gör en informationsbox om finländska utrotningshotade arter. Vilka av de arter som lever i Finland har hamnat på röda listan? Vad är röda listan? Patrullen listar också de mest centrala orsakerna för varför arter håller på att dö ut.

Lägg till tips

Bifoga