Spejarscouten utvecklar sina färdigheter att jobba i grupp. Spejarscouten kan ta gruppens behov och olika personer i beaktande.

Valikko

Förhållande till samhället: Färdighet att jobba i grupp


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sina färdigheter att jobba i grupp. Spejarscouten kan ta gruppens behov och olika personer i beaktande.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på gruppfärdigheter tillsammans med sin egna patrull.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att den utrustning som behövs för aktiviteten finns på plats och planerar aktiviteten tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen deltar vid behov i planerandet och i själva aktiviteten tillsammans med patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga