Spejarscouten vet vilka möjligheter hen har att påverka inom och utanför kåren och vet hur hen kan göra sin åsikt hörd. Spejarscouten bekantar sig med kårens organisation, kanaler för påverkan och praxis.

Valikko

Förhållande till samhället: Påverkan


Målsättning:

Spejarscouten vet vilka möjligheter hen har att påverka inom och utanför kåren och vet hur hen kan göra sin åsikt hörd. Spejarscouten bekantar sig med kårens organisation, kanaler för påverkan och praxis.

Beskrivning:

 Spejarscouten lär sig att påverka olika saker. Spejarscouten vet vem i den egna kåren hen ska kontakta om något inte fungerar. Spejarscouten får sin röst hörd i kåren.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten. Lotsen kan vid behov vara i kontakt med kårchefen t.ex. om spejarscouternas deltagande i årsmöte.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen gör ett initiativ till kåren för att förbättra något. Initiativet kan vara att kåren behöver tält eller regnskydd eller anknyta till arrangemangen kring en fyr för spejarscouterna. Det kan också vara ett etiskt dilemma, som att förbättra återvinningen under ett läger. Det är bra om patrullen förbereder sig på att själv delta i att förverkliga initiativet.  

Patrullen spelar ”Vem ska jag kontakta – twister” och bekantar sig på det sättet med kårens uppbyggnad.   Vem ska jag kontakta då:  

  • det händer en olycka där en patrullmedlem bryter sitt ben under en utfärd? 
  • ni behöver låna en kåta för en helg? 
  • en yxa går sönder under en utfärd? 
  • ni planerar en utfärd över helgen tillsammans med spejarscoutpatrullen? 
  • ni är på väg på utfärd men det finns inte gas eller bränsle till stormköket? 

Patrullen reflekterar kring varför scoutkårens årsmöte ordnas. Patrullen förbereder och visar en liten sketch om ett typiskt årsmöte. Patrullen diskuterar om varför saker görs på ett visst sätt. Patrullen delar sig i grupper och varje grupp får i uppgift att planera en del av årsmötet. Grupperna presenterar sedan sina idéer i form av t.ex. en plansch eller ett skådespel. Tanken är att försöka göra årsmötet till årets höjdpunkt dit alla är välkomna. Grupp 1: Skriv möteskallelsen. Hur gör man den inbjudande? Vilken information måste den formellt innehålla? Vem skickas kallelsen till? Hur borde kallelsen se ut? Hur kunde man redigera kallelsen så att alla känner sig välkomna? Grupp 2: Var borde mötet hållas? Hur kunde utrymmet se ut? Hur kunde man dekorera utrymmet? Vilken veckodag och tid skulle vara lämplig? Hurudant annat program kunde man ordna samtidigt? Grupp 3: Hur kan ni göra media intresserade av ert möte? Vad vill ni berätta åt media? Hurudana medier vill ni få på plats? Hur får ni kontakt med dem? Har någon i kåren kontakter till medier? Hurudan bild vill ni ge av er kår i media? Vad skulle det löna sig att lyfta fram och vad inte? Hur vill ni att människor ska reagera då de hör om er? Om en tidnings- eller radioreporter kommer på plats, vem vill de träffa? Hur ger ni ut rätt bild? Grupperna presenterar sina förslag för de andra grupperna och kompletterar de andra gruppernas förslag. Patrullen föreslår sin plan för kåren och deltar sedan i kårens årsmöte.

Patrullen reflekterar genom olika exempelsituationer över vilken kanal som skulle vara rätt för att ingripa och påverka kårens ärenden. Spejarscouten bekantar sig med de kanaler för påverkan som finns i kåren och prövar på att påverka på det sätt hen valt.  

Lägg till tips

Bifoga