Spejarscouten vet vilka möjligheter hen har att påverka inom och utanför kåren och vet hur hen kan göra sin åsikt hörd. Spejarscouten bekantar sig med kårens organisation, kanaler för påverkan och praxis.

Valikko

Förhållande till samhället: Påverkan


Målsättning:

Spejarscouten vet vilka möjligheter hen har att påverka inom och utanför kåren och vet hur hen kan göra sin åsikt hörd. Spejarscouten bekantar sig med kårens organisation, kanaler för påverkan och praxis.

Beskrivning:

 Spejarscouten lär sig att påverka olika saker. Spejarscouten vet vem i den egna kåren hen ska kontakta om något inte fungerar. Spejarscouten får sin röst hörd i kåren.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten. Lotsen kan vid behov vara i kontakt med kårchefen t.ex. om spejarscouternas deltagande i årsmöte.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga