Spejarscouten kan planera sin egen framtid och är positivt inställd till den. Spejarscouten vet hur mycket boende kostar. 

Valikko

Förhållande till sig själv: Framtiden


Målsättning:

Spejarscouten kan planera sin egen framtid och är positivt inställd till den. Spejarscouten vet hur mycket boende kostar. 

Beskrivning:

Spejarscouten reflekterar över sin egen framtid och gör planer som anknyter till den. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på den information som behövs för aktiviteten och planerar det tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten. Vid behov tar lotsen tillsammans med patrullen reda på saker som behövs för aktiviteten som t.ex. elpris och hyresnivå.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga