Spejarscouten kan planera sin egen framtid och är positivt inställd till den. Spejarscouten vet hur mycket boende kostar. 

Valikko

Förhållande till sig själv: Framtiden


Målsättning:

Spejarscouten kan planera sin egen framtid och är positivt inställd till den. Spejarscouten vet hur mycket boende kostar. 

Beskrivning:

Spejarscouten reflekterar över sin egen framtid och gör planer som anknyter till den. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på den information som behövs för aktiviteten och planerar det tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten. Vid behov tar lotsen tillsammans med patrullen reda på saker som behövs för aktiviteten som t.ex. elpris och hyresnivå.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna tecknar eller gör ett kollage över hur deras framtida drömfamilj ser ut och använda t.ex. pappersdockor som hjälp. Uppmuntra gärna spejarscouterna att spara pappret för framtiden, t.ex. mellan en dagbok. Då spejarscouterna har gjort sin framtida familj, fundera tillsammans över hurudant livet med familjen kunde vara. Tänk om drömmen inte blir sann? Finns det andra alternativ? En vill kanske ha barn medan en annan kanske inte vill. Kom ihåg att ta hänsyn till varandra under diskussionen. 

Spejarscouterna berättar om sitt drömyrke. Tillsammans tar patrullen reda på vad och var man ska studera för att kunna jobba inom drömyrket. Patrullen tar reda på hurudana egenskaper som behövs till yrkena. Patrullen kan också bekanta sig med sitt drömyrke genom att intervjua personer som jobbar med det.

Patrullen söker information om olika sparalternativ som bankerna erbjuder eller besöker ett bankkontor. Patrullen funderar varför det lönar sig att spara och hur man kan spara inför studier eller en resa. Patrullen gör en plan om hur mycket pengar de borde spara för att alla patrullmedlemmar kunde åka på t.ex. en veckas charterresa.  

Hur mycket kostar boende? Patrullen skriver ned till vad allt som man behöver pengar i livet: mat, hyra, el o.s.v. Patrullen tar reda på boendekostnader. Patrullen jämför kostnaderna i att bo i en bostad man äger och att bo på hyra. Patrullen räknar ut den minsta inkomst de kunde tänka sig att klara sig på och ändå ha bostad, mat och kläder. 

Drömkarta för framtiden: Spejarscouterna gör en drömkarta genom att göra utklipp, skriva och rita. Hur ser drömmarnas framtid ut? Reflektera åtminstone över drömmar (yrke, familj, husdjur, resor, boende…) och eget välmående (vad njuter du av, hur ser du till ditt andliga, ditt psykiska och ditt fysiska välmående).

Lägg till tips

Bifoga