Spejarscouten kan göra självständiga beslut och förstår följderna av sina beslut. Spejarscouten tar ansvar över sina egna beslut.

Valikko

Förhållande till sig själv: Frestelser och svåra val


Målsättning:

Spejarscouten kan göra självständiga beslut och förstår följderna av sina beslut. Spejarscouten tar ansvar över sina egna beslut.

Beskrivning:

Det finns många frestelser och svåra beslut i den omgivande världen för en spejarscout. Den här aktiviteten uppmuntrar spejarscouterna att fatta sina egna beslut baserade på fakta. Frestelserna och valen kan beröra t.ex. rusmedel och reklam. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen en lämplig aktivitet för patrullen. Patrulledaren förbereder sig på att själv besvara svåra frågor.   Lotsens uppgift: Lotsen är närvarande som patrulledaren stöd under aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga