Spejarscouten kan göra val som främjar hälsan.

Valikko

Förhållande till sig själv: Hälsa


Målsättning:

Spejarscouten kan göra val som främjar hälsan.

Beskrivning:

Spejarscouten gör val som främjar den egna hälsan. Spejarscouten kan föra t.ex. en motions- eller matdagbok. Spejarscouten förstår vilken betydelse en hälsosam kost har.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren samlar tillräckligt med information för aktiviteten.   Lotsens uppgift: Vid behov deltar lotsen i aktiviteten tillsammans med patrullen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen bekantar sig med hälsovården på sitt eget bostadsområde. Var ligger hälsocentralen? I hurudana situationer ska man söka sig till jouren? I vilka situationer räcker det att man väntar och bokar tid till den egna hälsocentralen? När kan man ta sig direkt till specialsjukvård? Ta också reda på var närmaste preventivrådgivning är och vem som kan gå dit i vilka ärenden. Patrullen sammanställer informationen på ett stort papper och göra en s.k. servicekarta. Patrullen bifogar också uppgifter om skolhälsovårdens tjänster. I hurudana frågor lönar det sig att använda sig av skolhälsovården? Patrullen improviserar små sketcher som utspelar sig på skolhälsovårdarens mottagning. Patrullen kan också bjuda in en hälsovårdsexpert till sitt möte. 

Patrullen tar reda på hur olika specialdieter påverkar näringsintaget. Varifrån får t.ex. en vegetarian protein? Hur påverkar olika allergier och sjukdomar på näringsbehovet och -intaget? Patrullen funderar hur t.ex. en diabetiker ska förbereda sig inför måltiderna på en utfärd eller en vandring. Patrullen samlar olika recept för specialdieter och lär sig att tillreda mat för en person med en specialdiet. Om det i patrullen finns någon som följer en specialdiet kan patrullen tillreda en för hen lämplig måltid som sedan hela patrullen äter tillsammans. 

Spejarscouten gör en matdagbok åt sig själv och fyller i den i en vecka. Patrullen tar reda på hurudan god och hälsosam mat är. Det kan vara bra att be om hjälp av t.ex. skolhälsovårdaren. Den första måltiden som spejarscouterna fyller i sin matdagbok kan patrullen äta tillsammans. 

Spejarscouten gör en motionsdagbok åt sig själv och märker ut olika ställen för olika former av träning som t.ex. aerobisk, anaerobisk o.s.v. Ifall spejarscouterna har tillgång till puls- eller stegmätare kan spejarscouten också utnyttja dem. Hurudan träning höjer konditionen? Hur kan man öka muskelmassan? En hurudan övning är en mångsidig övning? Spejarscouten kan göra en egen träningsplan i samband med motionsdagboken. Den första träningen kan patrullen göra tillsammans.  

Lägg till tips

Bifoga