Spejarscouten stärker sin självbild.

Valikko

Förhållande till sig själv: Jag själv


Målsättning:

Spejarscouten stärker sin självbild.

Beskrivning:

Spejarscouten reflekterar över hurudan hen är och hur andra människor ser hen. Spejarscouterna lär sig olika sätt att utveckla sin självbild i en positiv riktning.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten och reserverar den utrustning som behövs till aktiviteten. Vid behov ber patrulledaren lotsen om hjälp.  Lotsens uppgift: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren med att planera och genomföra aktiviteten. I den här aktiviteten kan det vara nödvändigt att lotsen är på plats. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouten fortsätter på följande meningar och bekantar sig med sig själv.   Om jag var ett djur, skulle jag vara...   Om jag var en blomma, skulle jag vara…   Om jag var ett träd, skulle jag vara…  Om jag var en maträtt, skulle jag vara…   Om jag var en byggnad, skulle jag vara...   Om jag var en bok, skulle jag vara…  Om jag var ett instrument, skulle jag vara...  Om jag var en krydda, skulle jag vara...  Om jag var en sång, skulle jag vara...  Om jag var en film, skulle jag vara...  Slutligen diskuterar spejarscouterna tillsammans om någon blev förvånad av en helt ny sida av sig själv.   Källa: Mannerheims Barnsskyddsförbund 

Spejarscouten skriver sitt namn lodrätt i vänstra kanten på ett papper. Efter varje bokstav skriver spejarscouten ett ord eller en mening som beskriver hen. Spejarscouten kan också skriva om t.ex. familjmedlemmar, husdjur, karaktärsdrag och vad hen tycker om.   Källa: Mannerheims Barnsskyddsförbund

Spejarscouten för dagbok om sina egna känslor och tankar i en vecka. Hur var det att skriva dagbok? Blev tankarna klarare? Patrullen kan binda egna dagböcker under ett möte eller på en utfärd? Behöver en dagbok ett lås? Om ja, varför? 

Spejarscouterna skriver ett brev åt sig själv. I brevet ska hen övertyga sig själv om att olika drag är en bra sak. Brevet ska innehålla en plan om hur spejarscouten modigt vågar föra fram sin olikhet. Spejarscouterna får öppna sina brev om ett år. Lotsen kan ansvara för att förvara breven.   Källa: Särmää –asennekasvatusvihko  Mera tips för brevet:   Berätta i brevet åt dig själv om följande saker:  - dina tankar och önskemål om hur ditt liv ser ut om ett år  - skolan  - ditt personliga liv, hem, hobbyn, kompisar  - målsättningar, små steg mot huvudmålet  - hur du vet om dina önskningar gått i uppfyllelse  - en aforism eller ett motto, som kan hjälpa dig att uppfylla din målsättning.   Du kan illustrera ditt brev med teckningar eller urklipp. Lägg brevet i ett kuvert, stäng det och skriv ditt eget namn och datumet på dagen som är exakt ett år framåt. Placera brevet på en bra plats för om exakt ett år får du värdefull post.   Källa: Terve minä - Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali itsetuntemuksesta 

Lägg till tips

Bifoga