Spejarscouten stärker sin självbild.

Valikko

Förhållande till sig själv: Jag själv


Målsättning:

Spejarscouten stärker sin självbild.

Beskrivning:

Spejarscouten reflekterar över hurudan hen är och hur andra människor ser hen. Spejarscouterna lär sig olika sätt att utveckla sin självbild i en positiv riktning.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar aktiviteten och reserverar den utrustning som behövs till aktiviteten. Vid behov ber patrulledaren lotsen om hjälp.  Lotsens uppgift: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren med att planera och genomföra aktiviteten. I den här aktiviteten kan det vara nödvändigt att lotsen är på plats. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga