Spejarscouten lär sig att man mår bra av att röra på sig. Spejarscouten förstår vilken inverkan regelbunden motion har på det egna välmåendet. Spejarscouten kan utnyttja naturen i sin motion.

Valikko

Förhållande till sig själv: motion


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att man mår bra av att röra på sig. Spejarscouten förstår vilken inverkan regelbunden motion har på det egna välmåendet. Spejarscouten kan utnyttja naturen i sin motion.

Beskrivning:

Spejarscouterna prövar på olika sätt att röra på sig i naturen, t.ex. genom att promenera, jogga, skida eller paddla.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus Stad skog
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Luonto Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på hurudana motionsvanor det finns i spejarscoutpatrullen och planerar aktiviteten tillsammans med lotsen. Patrulledaren tar säkerhetsaspekter i beaktande och ser till att ha med sig första hjälpen utrustning.   Lotsens uppgift: Lotsen deltar i behov att genomföra aktiviteten. På utfärden ser lotsen till att patrulledaren har tillräcklig information och tillräckliga utfärdskunskaper.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga