Spejarscouten bekantar sig med scoutingens historia och reflekterar över hur scoutingens symbolik och seder har förändrats.

Valikko

Förhållande till sig själv: Samla scoutföremål


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med scoutingens historia och reflekterar över hur scoutingens symbolik och seder har förändrats.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med scoutingens symbolik. Spejarscouten känner till bakgrunden till olika märken och var märkena kommer ifrån. Spejarscouten bekantar sig med personer som samlar på scoutföremål (på finska: partiokeräilijät. I Finland finns en förening som heter Partiokeräilijät som har ca 50 medlemmar). 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på om det i området finns någon som kunde visa sin scoutsamling åt spejarscouterna.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren med aktiviteten. Lotsen tar tillsammans med patrulledaren reda på om det i området finns någon som kunde visa sin scoutsamling åt spejarscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga