Spejarscouten bekantar sig med scoutingens historia och reflekterar över hur scoutingens symbolik och seder har förändrats.

Valikko

Förhållande till sig själv: Samla scoutföremål


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med scoutingens historia och reflekterar över hur scoutingens symbolik och seder har förändrats.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med scoutingens symbolik. Spejarscouten känner till bakgrunden till olika märken och var märkena kommer ifrån. Spejarscouten bekantar sig med personer som samlar på scoutföremål (på finska: partiokeräilijät. I Finland finns en förening som heter Partiokeräilijät som har ca 50 medlemmar). 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på om det i området finns någon som kunde visa sin scoutsamling åt spejarscouterna.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren med aktiviteten. Lotsen tar tillsammans med patrulledaren reda på om det i området finns någon som kunde visa sin scoutsamling åt spejarscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen gör en utfärd till ett scoutmuseum. Många kårers fanor och halsdukar finns där. Patrullen bekantar sig med fanor och halsdukar i kårer i sitt närområde. 

Patrullen bekantar sig med olika utmärkelsetecken och kriterierna för att få ett sådant. Finns det någon i er kår som har ett visst utmärkelsetecken? Patrullen kan spela utmärkelseteckenbingo under något kårevenemang. Patrullen bekantar sig med gamla utmärkelsetecken. Hittar ni några gamla utmärkelsetecken i kårlokalen? Patrullen tar reda på vad de är för utmärkelsetecken.

Spejarscouterna bekantar sig med swopping, alltså att byta scoutprylar, t.ex. genom att ordna en byteskväll under sitt möte. Evenemang kan också ordnas i större skala genom att sälja scoutprylar på ett evenemang, som t.ex. ett loppis eller en julbasar. Märk ändå att allt får inte bytas, som t.ex. utmärkelsetecken. Dessutom brukar också barn swoppa sinsemellan och vuxna sinsemellan. På internationella läger finns ofta egna områden för såväl vuxna och barn att swoppa på. 

Spejarscouten funderar över sina egna scoutprylar och jämför dem med en kompis. Har paret några lika prylar eller har någon en sådan pryl som ingen annan i patrullen har? 

Lägg till tips

Bifoga