Spejarscouten vågar göra saker självständigt inom scoutingen utan att de egna kompisarna hela tiden är nära.

Valikko

förhållande till sig själv: våga göra själv


Målsättning:

Spejarscouten vågar göra saker självständigt inom scoutingen utan att de egna kompisarna hela tiden är nära.

Beskrivning:

Spejarscouten klarar sig också utan sin egen patrull och kan göra beslut som är oberoende av vänner.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder diskussionerna under aktiviteten och uppmuntrar spejarscouterna att delta i evenemang, trots att den närmaste scoutkompisen inte kanske deltar.   Lotsens uppgift: Lotsen finns till som stöd för patrulledaren och för spejarscouterna under planering och genomförande av aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga