Spejarscouten vågar göra saker självständigt inom scoutingen utan att de egna kompisarna hela tiden är nära.

Valikko

förhållande till sig själv: våga göra själv


Målsättning:

Spejarscouten vågar göra saker självständigt inom scoutingen utan att de egna kompisarna hela tiden är nära.

Beskrivning:

Spejarscouten klarar sig också utan sin egen patrull och kan göra beslut som är oberoende av vänner.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder diskussionerna under aktiviteten och uppmuntrar spejarscouterna att delta i evenemang, trots att den närmaste scoutkompisen inte kanske deltar.   Lotsens uppgift: Lotsen finns till som stöd för patrulledaren och för spejarscouterna under planering och genomförande av aktiviteten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen gör en utfärd till en biograf och sätter sig så att varje spejarscout sitter för sig själv i biosalongen. Efter filmen samlas patrullen för att fundera över hur det kändes att sitta ensam i bion. Vilka dåliga sidor var det att se filmen ensam? Vilka bra hade det? 

Spejarscouten gör en liten vandring på egen hand i lätt terräng under en utfärd. Vandringens längd kan variera från några timmar uppåt. Då alla patrullmedlemmar gjort sin vandring ska patrullen reflektera över hur det kändes att vara ensam i skogen. Var du rädd? Hur kändes tystnaden? Hurudana tankar väckte rutten? Det är bra att planera rutten så att det inte finns risk om att gå vilse. Rutten kan vara bekant från förut åt spejarna och spejarscouterna kan skickas iväg på vandringen etappvis. 

Spejarscoutpatrullen ordnar en stumninja. Då får man inte prata alls under åtta timmar. Efteråt går patrullen igenom sin upplevelse med lotsen. Hur kändes det att inte få prata överhuvudtaget? Vad var svårast med att vara tyst? Hurudana kommunikationssätt hittade ni på?

Lägg till tips

Bifoga