Spejarscouten kan göra etiska matinköp. Spejarscouten vet var maten kommer ifrån och hur olika maträtter skiljer sig från varandra.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Jag och matvärlden


Målsättning:

Spejarscouten kan göra etiska matinköp. Spejarscouten vet var maten kommer ifrån och hur olika maträtter skiljer sig från varandra.

Beskrivning:

Spejarscouten tillreder mat av olika råvaror. Spejarscouten jämför ingredienser som odlats på olika sätt. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Ruuanlaitto
Längd A muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren söker lämpliga recept och tar reda på var man kan köpa ingredienserna.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hitta recept och skaffa ingredienser.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen tar reda på vad produkter med rättvis handel-märke innebärVilka fördelar finns det med att köpa rättvis handel -produkter? Vem gagnas? Patrullen smakar på olika produkter ur rättvis handel sortimentet och tillreder mat av produkterna. 

Patrullen bekantar sig med olika länders matkulturer och ordnar en temakväll om ett lands matkultur. Patrullen tillreder mat som är typiskt för just det landet och klär sig enligt kulturen i landet. Patrullen söker fram information om hur maten produceras i landet. Tycker ni att maten där produceras etiskt? Patrullen reflekterar över hur det skulle vara att bo i det landet. Hurudana kulturella kollisioner skulle man eventuellt erfara? Hurudana är barnens rättigheter i landet? Hurudan nyheter hittar patrullen om landet de valt?  

Patrullen bekantar sig med ekologisk och biodynamisk mat. Vad är det och hur känner man igen den? Patrullen tillreder mat av ekologiska ingredienser. För jämförelsens skull kan patrullen tillreda samma måltid av ingredienser som inte är ekologiska. Är det skillnad i smak? 

Patrullen tar reda på vad som avses med närproducerad mat och varifrån man får sådan. Patrullen tar reda på om det är dyrare att köpa närmat än ”vanlig” mat. Patrullen gör mat av såväl närmat och icke-närmat. Är det skillnader i smak?  

Lägg till tips

Bifoga